English follows Dutch

Vanaf 1 september 2019 is Blackboard niet langer beschikbaar voor studenten en medewerkers.
Voor vragen kan gemaild worden naar Servicedesk-icts@uva.nl

As from september first, Blackboard will no longer be available to students and employees.
For questions please send an email to Servicedesk-icts@uva.nl